تاریخ انتشار : شنبه ۱ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۶
 
به مناسبت هفته قوه قضاییه؛

دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد قضاوت و قوه قضاییه

Share/Save/Bookmark
دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد قضاوت و قوه قضاییه
 
به قضات محترم درعصرحاضرواعـصـار آیـنـده وصیت مى‌کنم که با در نظرگرفتن احادیثى که از معصومین( ص) عـلیـهـم دراهـمـیـت قـضـا و خطر عظیمى که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیرحق وارد شده است، این امر خطیر را تصدى نمایند.
به گزارش هم اندیشی ، حضرت امام خمینی(ره) دیدگاه‌های ویژه‌ای در مورد رعایت قانون، حقوق شهروندی، قضاوت و عدالت محوری داشتند.

همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه بخشی از وصیت‌نامه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی را در مورد قضاوت بازخوانی می‌کنیم.

ایشان در ذیل وصیت نامه خویش خطاب به قضات و قوه قضاییه فرمودند:‌

" و از شوراى عالى قضایى مى‌خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بـود، بـا جـدیـت سـر و سـامـان دهـنـد و دسـت کـسـانـى کـه بـا جـان و مـال مـردم بـازى مـى‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است، از این کرسى پـر اهـمـیـت کـوتـاه کـنـنـد و بـا پـشـتـکـار و جـدیـت بـتـدریـج دادگـسـتـرى را مـتـحول نمایند و قضات داراى شرایطى که انشاءالله با جدیت حوزه‌هاى علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم و معرفی مى‌شوند، به جاى قضاتى کـه شـرایـط مـقـرره اسـلامـى را نـدارنـد، نـصـب گردند که انشاءالله تعالى به زودى قضاوت اسلامى در سراسر کشور جریان پیدا کند."

حضرت امام(ره) در ادامه تاکید داشتند:

" و به قضات محترم در عصر حاضر و اعـصـار آیـنـده وصیت مى‌کنم که با در نظر گرفتن احادیثى که از معصومین صلوات‌الله عـلیـهـم در اهـمـیـت قـضـا و خطر عظیمى که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدى نمایند و نـگـذارنـد ایـن مـقـام بـه غـیـر اهـلش سـپـرده شـود و کـسـانـى کـه اهـل هـسـتـنـد از تـصـدى ایـن امـر سـربـاز نـزنـنـد و بـه اشـخـاص غـیـر اهـل، مـیـدان نـدهـنـد و بـدانـنـد کـه هـمـان طـور کـه خـطـر ایـن مـقـام بـزرگ اسـت، اجـر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و مى‌دانند که تصدى قضا براى اهلش ‍ واجب کفایى است."
f
ب
کد مطلب: 166074